Amanda Akkers

Amanda Akkers-Van de Beld
Manager Channelmanagement

In de functie van manager Channelmanagement bij de Nederlandse Spoorwegen is Amanda Akkers-Van de Beld, samen met een team van 15 channelmanagers, verantwoordelijk voor de inrichting van de klantcontactkanalen van NS. Focus ligt op het (door)ontwikkelen van de klantcontactmomenten in de hele reis van de klant, vanuit de behoefte van de reiziger en in onderlinge samenhang. Amanda’s persoonlijke drijfveer ligt in het veranderen van de interne organisatie; zowel de processen als de manier van werken, met als doel een beter aanbod naar de klant.

Mijn sessie om 14.20 -15.05: Klanten begeleiden in hun reis van deur tot deur

 

Houd me op de hoogte